لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

S01E01-Hola Mariachi - Loco for Cocoa
1400-08-04 تاریخ بار‌گذاری:
S01E02-What the Big Idea - The Day of the Dead
1400-08-04 تاریخ بار‌گذاری:
S01E03-You Froze My Shorts - What A Matryoshka
1400-08-04 تاریخ بار‌گذاری:
S01E04-Lullaby for Baby Vlad - Space is the Place
1400-08-04 تاریخ بار‌گذاری:
S01E05-Bob the Plant - Aren't We a Pair
1400-08-04 تاریخ بار‌گذاری:
S01E06-The Big Dig - Amazing Man
1400-08-04 تاریخ بار‌گذاری:
S01E07-She is the Moon of Moons - Beats of Beijing
1400-08-04 تاریخ بار‌گذاری:
S01E08-Hoopin Hopper - A Chopsticky Situation
1400-08-04 تاریخ بار‌گذاری:
S01E09-Speaking Wigglewalker - London Frog
1400-08-04 تاریخ بار‌گذاری:
S01E10-Queen for a Day - Jolly Special Friend
1400-08-04 تاریخ بار‌گذاری:
S01E11-Guitar to Sitar - Spring Has Not Sprung
1400-08-04 تاریخ بار‌گذاری:
S01E12-Where's Luna - Pulling Strings
1400-08-04 تاریخ بار‌گذاری:
S01E13-Didgeridoo and Carmen Too - Not Home on the Range
1400-08-04 تاریخ بار‌گذاری:
S01E14-Boomin Boomerang - House Music
1400-08-04 تاریخ بار‌گذاری:
S01E15-You Can't Move the Moon - Lizardzilla
1400-08-04 تاریخ بار‌گذاری:
S01E16-Windy Washi-When The Bowl Breaks
1400-08-04 تاریخ بار‌گذاری:
S01E17-C'est Cheese - C'est La Vie à Paris
1400-08-04 تاریخ بار‌گذاری:
S01E18-D'Orsay Day - Honey in Paris
1400-08-04 تاریخ بار‌گذاری:
S01E19-Totally Totem - Glacier or Bust
1400-08-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E21-A Prickly Pair - Turkish Delight
1403-03-23 تاریخ بار‌گذاری:
S01E22-The Story of Smoothie - Andy the Giant
1403-03-23 تاریخ بار‌گذاری:
S01E23-Lost and Found - Time of Goodbye
1400-08-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E24-Castells in the Air - Barcelona Birdy
1400-08-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E25-Stairway to Art Day - Melvini Madness
1400-08-04 تاریخ بار‌گذاری:

صفحه بندی

درباره کارتون بیا بریم لونا

انیمیشن Lets Go luna یک مجموعه تلویزیونی آموزشی آمریکایی-کانادایی مناسب برای کودکان 4 سال به بالا است که برای اولین بار در نوامبر 2018 در PBS Kids پخش شد. این سریال ماجراهای سه دوست، لئو، کارمن و اندی را دنبال می‌کند که همراه با گروه نمایشی مسافرتی والدین خود، "Circo Fabuloso" به سراسر جهان سفر می‌کنند. آنها فرهنگ ها و آداب و رسوم جدید را کشف می کنند و در مورد هنر، موسیقی و غذاهای مختلف یاد می گیرند.
هر قسمت برای آموزش فرهنگ ها و آداب و رسوم مختلف و همچنین موضوعات مختلف مانند هنر، موسیقی و تاریخ به کودکان طراحی شده است. از طریق ماجراجویی های شخصیت های اصلی، کودکان با مکان ها و فرهنگ ها، آداب و رسوم و سنت های مختلف آشنا می شوند و همچنین برخی از کلمات اصلی اسپانیایی را یاد می گیرند. هدف این نمایش ترویج درک و قدردانی فرهنگی در کودکان خردسال است.