لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

S01E01
1400-10-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E02
1400-10-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E03
1400-10-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E04
1400-10-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E06
1400-10-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E07
1400-10-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E08
1400-10-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E09
1400-10-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E10
1400-10-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E11
1400-10-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E12
1400-10-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E13
1400-10-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E14
1400-10-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E15
1400-10-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E16
1400-10-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E17
1400-10-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E18
1400-10-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E19
1400-10-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E20
1400-10-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E21
1400-10-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E22
1400-10-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E23
1400-10-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E24
1400-10-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E25
1400-10-16 تاریخ بار‌گذاری:

صفحه بندی

آشنایی با انیمیشن بلویی (Bluey)

کارتون بلویی یک انیمیشن خانوادگی، با لهجه استرالیایی و مناسب کودکان 4 سال به بالا است. جایگاه خانواده و مسئله فرزند پروری، به ویژه با تکیه بر فرهنگ استرالیایی، موضوع محوری کارتون Bluey است. اگر فرزندتان به کارتون پپاپیگ علاقه مند است، احتمالا مجذوب این انیمیشن ساده و دوست داشتنی نیز خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره انیمیشن Bluey، داستان و شخصیت های آن، به لینک زیر مراجعه کنید:

معرفی کارتون بلویی