لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

S01E01-02
1400-11-27 تاریخ بار‌گذاری:
S01E03-04
1400-11-27 تاریخ بار‌گذاری:
S01E05-06
1400-11-27 تاریخ بار‌گذاری:
S01E07-08
1400-11-27 تاریخ بار‌گذاری:
S01E09-10
1400-11-27 تاریخ بار‌گذاری:
S01E11-12
1400-11-27 تاریخ بار‌گذاری:
S01E13-14
1400-11-27 تاریخ بار‌گذاری:
S01E15-16
1400-11-27 تاریخ بار‌گذاری:
S01E17-18
1400-11-27 تاریخ بار‌گذاری:
S01E19-20
1400-11-27 تاریخ بار‌گذاری:
S01E21-22
1400-11-27 تاریخ بار‌گذاری:
S01E23-24
1400-11-27 تاریخ بار‌گذاری:
S01E25-26
1400-11-27 تاریخ بار‌گذاری:

درباره انیمیشن ماجراهای چاک و دوستان

The Adventures of Chuck and Friends یک مجموعه تلویزیونی انیمیشن آمریکایی-کانادایی برای کودکان است که اولین بار در سال 2010 پخش شد. این سریال ماجراهای کامیون کوچکی به نام چاک و دوستانش، Digger، Boomer، Handy، Rowdy، Biggs، Flip، و Dizzy را دنبال می کند که با هم بازی و کار می کنند. در هر قسمت، کامیون ها درگیر ماجراهای سرگرم کننده و هیجان انگیزی هستند که منجر به یادگیری درس های مهم زندگی مانند دوستی، کار گروهی و حل مسئله می‌شود.
هدف این مجموعه که مناسب کودکان خردسال 3 سال به بالا است آموزش دادن درس های ارزشمند زندگی مانند دوستی، کار گروهی و حل مسئله از طریق دنیای رنگارنگ و تخیلی کامیون ها است. این کارتون همچنین دارای یک دوستی قوی بین چاک و دوستانش است و همچنین برای تقویت قدرت خلاقیت، تخیل کودکان مناسب است.