لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

S01E01
1400-12-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E02
1400-12-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E03
1400-12-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E04
1400-12-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E05
1400-12-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E06
1400-12-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E07
1400-12-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E08
1400-12-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E09
1400-12-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E10
1400-12-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E11
1400-12-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E12
1400-12-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E13
1400-12-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E14
1400-12-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E15
1400-12-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E16
1400-12-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E17
1400-12-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E18
1400-12-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E19
1400-12-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E20
1400-12-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E21
1400-12-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E22
1400-12-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E23
1400-12-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E24
1400-12-05 تاریخ بار‌گذاری:

صفحه بندی

درباره کارتون هی داگی

انیمیشن Hey Duggee یک مجموعه تلویزیونی بریتانیایی برای کودکان است که ماجراهای یک سگ بزرگ به نام داگی و گروهی از دوستان او را دنبال می کند. انیمیشن هی داگی برای کودکان 2 سال به بالا مناسب است و بر یادگیری از طریق بازی و اکتشاف تاکید دارد و هر قسمت دارای یک ماجراجویی یا مشکل جدید است که داگی و دوستانش آن را حل می کنند.
کارتون هی داگی با انیمیشن های رنگارنگ و داستان سرایی جذاب و سرگرم کننده ای که دارد، ارزش‌های مهمی مانند مهربانی، دوستی و کار گروهی را ترویج میدهد و کودکان را تشویق می‌کند تا دنیای اطراف خود را کشف و یاد بگیرند.