لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

S01E01
1400-12-26 تاریخ بار‌گذاری:
S01E02
1400-12-26 تاریخ بار‌گذاری:
S01E03
1400-12-26 تاریخ بار‌گذاری:
S01E04
1400-12-26 تاریخ بار‌گذاری:
S01E05
1400-12-26 تاریخ بار‌گذاری:
S01E06
1400-12-26 تاریخ بار‌گذاری:
S01E07
1400-12-26 تاریخ بار‌گذاری:
S01E08
1400-12-26 تاریخ بار‌گذاری:
S01E09
1400-12-26 تاریخ بار‌گذاری:
S01E10
1400-12-26 تاریخ بار‌گذاری:
S01E11
1400-12-26 تاریخ بار‌گذاری:
S01E12
1400-12-26 تاریخ بار‌گذاری:
S01E13
1400-12-26 تاریخ بار‌گذاری:
S01E14
1400-12-26 تاریخ بار‌گذاری:
S01E15
1400-12-26 تاریخ بار‌گذاری:
S01E16
1400-12-26 تاریخ بار‌گذاری:
S01E17
1400-12-26 تاریخ بار‌گذاری:
S01E18
1400-12-26 تاریخ بار‌گذاری:
S01E19
1400-12-26 تاریخ بار‌گذاری:
S01E20
1400-12-26 تاریخ بار‌گذاری:
S01E21
1400-12-26 تاریخ بار‌گذاری:
S01E22
1400-12-26 تاریخ بار‌گذاری:
S01E23
1400-12-26 تاریخ بار‌گذاری:
S01E24
1400-12-26 تاریخ بار‌گذاری:

صفحه بندی

درباره انیمیشن تام تراکتور

انیمیشن Tractor Tom یک مجموعه تلویزیونی کودکانه بریتانیایی است که ماجراهای یک تراکتور قرمز رنگ به نام تام و دوستانش را در مزرعه اسپرینگ‌هیل دنبال می‌کند. این مجموعه با هدف کودکان 2 تا 5 ساله ساخته شده و بر ارزش های مثبتی مانند کار گروهی، مسئولیت پذیری و پشتکار تاکید دارد.
هر قسمت از تام تراکتور دارای یک ماجراجویی یا مشکل جدید برای حل کردن است که تام با تمرکز بر حل مسئله و یادگیری مهارت های جدید و به کمک حیوانات مزرعه و ماشین آلات دیگر، آنها را برطرف می کند. سبک این انیمیشن جذاب و دارای موسیقی شاد بوده و با دیالوگ های واضحی که دارد، تجربه ای سرگرم کننده و آموزنده برای کودکان ایجاد می کند.