لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

1- I Want to Dance
1402-03-25 تاریخ بار‌گذاری:
2- Fireworks
1402-03-25 تاریخ بار‌گذاری:
3- Tummy Rumbles
1402-03-25 تاریخ بار‌گذاری:
4- I Want to See the Parade
1402-03-25 تاریخ بار‌گذاری:
5- The Waterfall
1402-03-25 تاریخ بار‌گذاری:
6- The Puncture
1402-03-25 تاریخ بار‌گذاری:
7- Bumps in the Night
1402-03-25 تاریخ بار‌گذاری:
8- Paper Football
1402-03-25 تاریخ بار‌گذاری:
9- Baby
1402-03-25 تاریخ بار‌گذاری:
10- Roadworks
1402-03-25 تاریخ بار‌گذاری:
11- The Rattle
1402-03-25 تاریخ بار‌گذاری:
12- Kilts
1402-03-25 تاریخ بار‌گذاری:
13- I Want to Stay Up All Night
1402-03-25 تاریخ بار‌گذاری:
14- The Juicer
1402-03-25 تاریخ بار‌گذاری:
15- Less Rush, More Speed
1402-03-25 تاریخ بار‌گذاری:
16- Cow Near the Line
1402-03-25 تاریخ بار‌گذاری:
17- Magic Tricks
1402-03-25 تاریخ بار‌گذاری:
18- Granny Murray's Potato Recipe
1402-03-25 تاریخ بار‌گذاری:
19- I Want to Say Goodnight
1402-03-25 تاریخ بار‌گذاری:
20- Exotic Fruit
1402-03-25 تاریخ بار‌گذاری:
21- The Operation
1402-03-25 تاریخ بار‌گذاری:
22- Fantastical
1402-03-25 تاریخ بار‌گذاری:
23- Ratatouille
1402-03-25 تاریخ بار‌گذاری:
24- You Snooze You Lose
1402-03-25 تاریخ بار‌گذاری:

صفحه بندی

درباره مجموعه Me Too

سریال می تو (Me too) درباره 6 پدر و مادر و فرزندانشان است که هر روز صبح والدین فرزندانشان را به خانه Granny Murray میبرند و سپس به سر کار می روند. به این تریتب در طول روز از هم جدا هستند. در هر قسمت از این برنامه سکانس هایی به زندگی پدر و مادر ها در طول روز و سر کار می‌پردازد و سکانس هایی هم به بچه ها در کنار مادربزرگ Murray اختصاص مییابد. به این ترتیب مخاطب با شغل های مختلف و چالش های هر یک آشنا می شود.
یکی از اهداف مجموعه Me Too این است که به فرزندانی که والدین شاغل دارند این اطمینان را بدهد که پدر و مادرشان در طول روز همیشه به فکرشان است. این مجموعه لهجه بریتیش دارد و برای کودکان رده سنی 4 سال به بالا مناسب است.