لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

ABC Song
1398-08-14 تاریخ بار‌گذاری:
Baa Baa Black Sheep
1398-08-14 تاریخ بار‌گذاری:
Bingo 1
1398-08-14 تاریخ بار‌گذاری:
Bingo 2
1398-08-14 تاریخ بار‌گذاری:
Five Little Ducks
1398-08-14 تاریخ بار‌گذاری:
Five Little Monkeys
1398-08-14 تاریخ بار‌گذاری:
Happy Birthday
1398-08-14 تاریخ بار‌گذاری:
Head Shoulders Knees and Toes 1
1398-08-14 تاریخ بار‌گذاری:
Head Shoulders Knees and Toes 2
1398-08-14 تاریخ بار‌گذاری:
Humpty Dumpty
1398-08-14 تاریخ بار‌گذاری:
Hush Little Baby
1398-08-14 تاریخ بار‌گذاری:
If Youre Happy and You Know it
1398-08-14 تاریخ بار‌گذاری:
Incy Wincy Spider
1398-08-14 تاریخ بار‌گذاری:
Johny Johny Yes Papa
1398-08-14 تاریخ بار‌گذاری:
Little Red Ridding Hood
1398-08-14 تاریخ بار‌گذاری:
Mary Had a Little Lamb
1398-08-14 تاریخ بار‌گذاری:
Miss Polly Had a Dolly
1398-08-14 تاریخ بار‌گذاری:
Mommy Has a Little Girl
1398-08-14 تاریخ بار‌گذاری:
Old MacDonald Had a Farm 1
1398-08-14 تاریخ بار‌گذاری:
Old MacDonald Had a Farm 2
1398-08-14 تاریخ بار‌گذاری:
Once I Caught A Fish Alive
1398-08-14 تاریخ بار‌گذاری:
Pat a Cake
1398-08-14 تاریخ بار‌گذاری:
Rain Rain Go Away
1398-08-14 تاریخ بار‌گذاری:
Round the Mulberry Bush
1398-08-14 تاریخ بار‌گذاری:

صفحه بندی

درباره کارتون لولو کیدز

LooLoo Kids مجموعه‌ای موزیکال است که محتوای متنوعی را برای کودکان خردسال ارائه می دهد. این مجموعه به خاطر انیمیشن‌های رنگارنگ و جذاب خود با آهنگ های کودکانه شناخته شده است و از آن می‌توان به عنوان یکی انیمیشن‌های موزیکال شاد و جذاب انگلیسی در کنار کارتون کوکوملون نام برد که طرفداران بسیاری از سراسر دنیا دارد. کارتون لولوکیدز ترانه‌های معروفی از جمله "Twinkle, Twinkle, Little Star," "Old MacDonald Had a Farm," and "The Wheels on the Bus," و سایر آهنگ‌های جذاب برای کودکان را ارائه می‌کند.
محتوای انیمیشن Loo Loo Kids با هدف سرگرم کردن و آموزش کودکان از طریق موسیقی ساخته شده است. ترانه‌ای این مجموعه به توسعه مهارت های زبانی اولیه، تقویت حافظه و افزایش ریتم و هماهنگی در کودکان کمک می کند. قسمت‌های مختلف لولوکیدز رنگ ها، اعداد، اشکال و سایر مفاهیم اساسی را آموزش می دهد و به کودکان خردسال کمک می کند تا در حین سرگرمی یادگیری داشته باشند. این کارتون موزیکال برای کودکان رده سنی یک سال به بالا مناسب است و دارای لهجه امریکن است.