لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

Bake A Cake Time
1400-02-23 تاریخ بار‌گذاری:
Help A Friend Time
1400-02-23 تاریخ بار‌گذاری:
Jammy Sandwich Time!
1400-02-23 تاریخ بار‌گذاری:
Flying Time
1400-02-23 تاریخ بار‌گذاری:
Fruity Pudding Time
1400-02-23 تاریخ بار‌گذاری:
Bell Ringing Time
1400-02-23 تاریخ بار‌گذاری:
Spring Chicks Time
1400-02-23 تاریخ بار‌گذاری:
Treasure Time
1400-02-23 تاریخ بار‌گذاری:
Hide And Seek Time
1400-02-23 تاریخ بار‌گذاری:
Veggie Picking Time
1400-02-23 تاریخ بار‌گذاری:
Package Time
1400-02-23 تاریخ بار‌گذاری:
Leaf Sweeping Time
1400-02-23 تاریخ بار‌گذاری:
Finding Time
1400-02-23 تاریخ بار‌گذاری:
Exercise Time
1400-02-23 تاریخ بار‌گذاری:
Bubble Time
1400-02-23 تاریخ بار‌گذاری:
Dress Up Time
1400-02-23 تاریخ بار‌گذاری:
Make a Pot Time
1400-02-23 تاریخ بار‌گذاری:
Measuring Time
1400-02-23 تاریخ بار‌گذاری:
Pirate Time
1400-02-23 تاریخ بار‌گذاری:
Photo Time
1400-02-23 تاریخ بار‌گذاری:
Birthday Time
1400-02-23 تاریخ بار‌گذاری:
Giggle Time
1400-02-23 تاریخ بار‌گذاری:
Whackerty Time
1400-02-23 تاریخ بار‌گذاری:
Model Making Time
1400-02-23 تاریخ بار‌گذاری:

صفحه بندی

درباره کارتون تیکتی تاک

انیمیشن Tickety Toc درباره خواهر و برادری دوقلوست که در دنیایی خیالی، داخل یک ساعت دیواری بزرگ زندگی و ماجراجویی می‌کنند. این مجموعه که مناسب رده سنی 3 سال به بالا است، تخیل کودکان را تقویت می‌کند و اهمیت کار تیمی و مسئولیت‌های اجتماعی را به آنها آموزش می‌دهد.