لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

You Can't Teach New Dogs Old Tricks
1400-02-26 تاریخ بار‌گذاری:
The Grass is Always Greener
1400-02-26 تاریخ بار‌گذاری:
Petal and Gobo Fall Out
1400-02-26 تاریخ بار‌گذاری:
To Catch a Thief
1400-02-26 تاریخ بار‌گذاری:
The Important Visitors
1400-02-26 تاریخ بار‌گذاری:
Greedy Goat
1400-02-26 تاریخ بار‌گذاری:
Lester the Leader
1400-02-26 تاریخ بار‌گذاری:
Driving Miss Petal
1400-02-26 تاریخ بار‌گذاری:
Best in Show
1400-02-26 تاریخ بار‌گذاری:
Hot and Sticky Day
1400-02-26 تاریخ بار‌گذاری:
40 Winks
1400-02-26 تاریخ بار‌گذاری:
Hide Seek
1400-02-26 تاریخ بار‌گذاری:
Recycling Proficiency Test
1400-02-26 تاریخ بار‌گذاری:
Keeping Quiet
1400-02-26 تاریخ بار‌گذاری:
Going camping
1400-02-26 تاریخ بار‌گذاری:
Touch the sky
1400-02-26 تاریخ بار‌گذاری:
What's up Ducks?
1400-02-26 تاریخ بار‌گذاری:
Who's Afraid of the Windy Wolf?
1400-02-26 تاریخ بار‌گذاری:
He's got to go
1400-02-26 تاریخ بار‌گذاری:
Lester loses his voice
1400-02-30 تاریخ بار‌گذاری:

درباره مجموعه Big Barn Farm

مجموعه بیگ بارن فارم یک مجموعه تلویزیونی کودکانه بریتانیایی است که ماجراهای روزانه گروهی از حیوانات مزرعه را دنبال می کند که با هم در یک مزرعه زندگی می کنند. در این مجموعه گروهی از حیوانات دوست داشتنی وجود دارند که هر کدام شخصیت و استعدادهای منحصر به فرد خود را دارند. شخصیت های اصلی عبارتند از Petal خوک، Gobo بز، Dash الاغ، Digger توله سگ و سایر شخصیت‌ها. آنها با هم مزرعه را کشف می کنند، در مورد طبیعت یاد می‌گیرند و به ماجراجویی‌های هیجان انگیز می روند.
در طول این مجموعه، حیوانات با چالش‌ها و موانع مختلفی روبرو می‌شوند که با همکاری یکدیگر بر آن‌ها غلبه می‌کنند. آنها همچنین در‌س‌های مهم زندگی را در مورد دوستی، کار گروهی و حل مشکل می آموزند.
این مجموعه به دلی تغییر اندک نور و تصویر و صحنه در آن، برای کودکان رده سنی پایین بسیار مناسب است؛ اما به طور کلی برای تمام کودکان زیر 7 سال که به دنیای حیوانات علاقه مند هستند جذاب است. مجموعه Big Barn Family با لهجه بریتیش برای کودکان رده سنی 6 ماه به بالا مناسب است. البته کودکان زیر دو سال به صورت صوتی می‌توانند از این مجموعه بهره ببرند.