لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

Balancing
1400-10-30 تاریخ بار‌گذاری:
Body to Body
1400-10-30 تاریخ بار‌گذاری:
Butterfly
1400-10-30 تاریخ بار‌گذاری:
Cafe Eggs
1400-10-30 تاریخ بار‌گذاری:
Colours - Purple
1400-10-30 تاریخ بار‌گذاری:
Eid's New Clothes
1400-10-30 تاریخ بار‌گذاری:
Haymaking
1400-10-30 تاریخ بار‌گذاری:
Hey Diddle Diddle
1400-10-30 تاریخ بار‌گذاری:
Irish Dancing
1400-10-30 تاریخ بار‌گذاری:
Making a Den Video
1400-10-30 تاریخ بار‌گذاری:
My Mum's Breakfast
1400-10-30 تاریخ بار‌گذاری:
My Violin
1400-10-30 تاریخ بار‌گذاری:
Naughty Sock
1400-10-30 تاریخ بار‌گذاری:
Numbers 3
1400-10-30 تاریخ بار‌گذاری:
Numbers 4
1400-10-30 تاریخ بار‌گذاری:
Numbers-6
1400-10-30 تاریخ بار‌گذاری:
Painting Easter Eggs
1400-10-30 تاریخ بار‌گذاری:
Pavement Artist
1400-10-30 تاریخ بار‌گذاری:
Running
1400-10-30 تاریخ بار‌گذاری:
Snails
1400-10-30 تاریخ بار‌گذاری:
Our Pig Winnie
1400-10-30 تاریخ بار‌گذاری:
Stretching Words
1400-10-30 تاریخ بار‌گذاری:
Tulips
1400-10-30 تاریخ بار‌گذاری:
Action Story
1400-10-30 تاریخ بار‌گذاری:

صفحه بندی

درباره کارتون توپولوها

کارتون توپولوها (Teletubbies) مجموعه‌ی تلویزیونی بریتانیایی ساخت شبکه BBC است که از سال 1997 تا 2001 پخش می‌شد. این مجموعه چهار موجود رنگارنگ و انسان‌واره به نام Teletubbies را به نمایش می‌گذارد که در دنیایی ایده‌آل به نام Teletubbyland زندگی می‌کنند. تله‌تابی‌ها روزهای خود را با انجام فعالیت‌های سرگرم‌کننده، مانند دویدن و بازی کردن و تعامل با دنیای خود از طریق استفاده از "رویدادهای جادویی" سپری می‌کنند. منظور از "رویدادهای جادویی" بخش‌های کوتاهی در هر قسمت است که دارای فیلم‌هایی از کودکان در دنیای واقعی یا انیمیشن است.
این مجموعه برای کمک به کودکان خردسال طراحی شده تا مهارت های فیزیکی، عاطفی و شناختی خود را توسعه دهند و از رده سنی 6 ماه به بالا برای آنها قابل استفاده است.