لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

S01E01
1401-01-02 تاریخ بار‌گذاری:
S01E02
1401-01-02 تاریخ بار‌گذاری:
S01E03
1401-01-02 تاریخ بار‌گذاری:
S01E04
1401-01-02 تاریخ بار‌گذاری:
S01E05
1401-01-02 تاریخ بار‌گذاری:
S01E06
1401-01-02 تاریخ بار‌گذاری:
S01E07
1401-01-02 تاریخ بار‌گذاری:
S01E08
1401-01-02 تاریخ بار‌گذاری:
S01E09
1401-01-02 تاریخ بار‌گذاری:
S01E10
1401-01-02 تاریخ بار‌گذاری:
S01E11
1401-01-02 تاریخ بار‌گذاری:
S01E12
1401-01-02 تاریخ بار‌گذاری:
S01E13
1401-01-02 تاریخ بار‌گذاری:
S01E14
1401-01-02 تاریخ بار‌گذاری:
S01E15
1401-01-02 تاریخ بار‌گذاری:
S01E16
1401-01-02 تاریخ بار‌گذاری:
S01E17
1401-01-02 تاریخ بار‌گذاری:
S01E18
1401-01-02 تاریخ بار‌گذاری:
S01E19
1401-01-02 تاریخ بار‌گذاری:
S01E20
1401-01-02 تاریخ بار‌گذاری:
S01E21
1401-01-02 تاریخ بار‌گذاری:
S01E22
1401-01-02 تاریخ بار‌گذاری:
S01E23
1401-01-02 تاریخ بار‌گذاری:
S01E24
1401-01-02 تاریخ بار‌گذاری:

صفحه بندی

درباره انیمیشن زک و کواک

کارتون Zack and Quack یک مجموعه تخیلی کودکانه است که ماجراهای پسر جوانی به نام زک و بهترین دوستش اردکی به نام کواک را دنبال می‌کند که در دنیای کتاب‌ها زندگی می‌کنند. در این مجموعه شخصیت های کتاب ها وارد دنیای واقعی می شوند و با کمک هم مشکلاتی که اتفاق می افتد را حل می کنند.
کارتون زاک و کواک که برای کودکان 4 سال به بالا مناسب است، بر خلاقیت، تخیل و حل مسئله تأکید دارد. هر قسمت بر روی یک ماجراجویی یا مشکل جدید که باید حل شود تمرکز دارد، که اغلب شامل ترکیبی از عناصر دنیای واقعی و خیالی است. انیمیشن Zack and Quack همچنین به علاقه مند کردن کودکان به کتاب و کتاب خوانی کمک می کند.