لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

The Missing Sheep
1398-11-08 تاریخ بار‌گذاری:
The Three Goats
1398-11-14 تاریخ بار‌گذاری:
The Tiny Adventure
1398-11-14 تاریخ بار‌گذاری:
The Journey To Grandmas
1398-11-14 تاریخ بار‌گذاری:
The Princess passes the test
1398-11-14 تاریخ بار‌گذاری:
The Frog and Princess
1398-11-14 تاریخ بار‌گذاری:
Can We Help Red Hen?
1398-11-14 تاریخ بار‌گذاری:
An Ant and Grasshopper Tale
1398-11-14 تاریخ بار‌گذاری:
The Magic Dress
1398-11-14 تاریخ بار‌گذاری:
The Sad Spider
1398-11-14 تاریخ بار‌گذاری:
Who Makes Shoes?
1398-11-14 تاریخ بار‌گذاری:
Poor Little Duck
1398-11-14 تاریخ بار‌گذاری:
Super Why meets Goldilocks
1398-11-14 تاریخ بار‌گذاری:
The Race
1398-11-14 تاریخ بار‌گذاری:
Poor Humpty
1398-11-14 تاریخ بار‌گذاری:
The House of Sweets
1398-11-14 تاریخ بار‌گذاری:
Tale of 3 Piggies
1398-11-14 تاریخ بار‌گذاری:
The Ugly Duckling
1398-11-14 تاریخ بار‌گذاری:
Little Red Riding Hood
1398-11-14 تاریخ بار‌گذاری:
The Great Robot Race
1398-11-14 تاریخ بار‌گذاری:
The Underwater Lost Treasure
1398-11-14 تاریخ بار‌گذاری:
The Alphabet's Sad Day
1398-11-14 تاریخ بار‌گذاری:
Sleeping Beauty
1398-11-14 تاریخ بار‌گذاری:
The Story of the Super Readers
1398-11-14 تاریخ بار‌گذاری:

صفحه بندی

درباره انیمیشن دهکده کتاب داستان

کارتون سوپر وای (Super Why)، از جمله انیمیشن های مناسب تقویت مهارت خواندن انگلیسی است که برای کودکان 3 سال به بالا مناسب است. در هر قسمت از این مجموعه تیمی از شخصیت‌های ابرقهرمانی نقش دارند که توسط پسری به نام Whyatt رهبری می‌شود و به شخصیت‌های کتاب داستان تبدیل می‌شوند و وارد قصه‌های کلاسیک مثل شنل قرمزی و ... می‌شوند. آنها با استفاده از مهارت‌های خواندن و زبان خود، مشکلات را حل کنند. کودکان با تماشای این مجموعه نه تنها دایره واژگان، تشخیص حروف و صداهای انگلیسی شان تقویت می شود، بلکه ارزش های مهمی مانند همدلی، همکاری و تفکر انتقادی را نیز یاد میگیرند. همچنین این مجموعه با محتوای تعاملی خود، موسیقی و آهنگ های جذاب کودکان را به مشارکت و یادگیری فعال تشویق می کند و پیام های مثبت را به آنها منتقل می کند. در پایان توجه کنید تماشای کارتون های مناسب خواندن انگلیسی برای کودکانی مناسب و موثر است که حداقل 2 سال در معرض کارتون های انگلیسی مناسب زبان آموزی بوده اند.