لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

S01E01
1401-03-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E02
1401-03-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E03
1401-03-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E04
1401-03-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E05
1401-03-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E06
1401-03-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E07
1401-03-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E08
1401-03-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E09
1401-03-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E10
1401-03-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E11
1401-03-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E12
1401-03-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E13
1401-03-05 تاریخ بار‌گذاری:
S02E01
1401-03-05 تاریخ بار‌گذاری:
S02E02
1401-03-05 تاریخ بار‌گذاری:
S02E03
1401-03-05 تاریخ بار‌گذاری:
S02E04
1401-03-05 تاریخ بار‌گذاری:
S02E05
1401-03-05 تاریخ بار‌گذاری:
S02E06
1401-03-05 تاریخ بار‌گذاری:
S02E07
1401-03-05 تاریخ بار‌گذاری:
S02E08
1401-03-05 تاریخ بار‌گذاری:
S02E09
1401-03-05 تاریخ بار‌گذاری:
S02E10
1401-03-05 تاریخ بار‌گذاری:
S02E11
1401-03-05 تاریخ بار‌گذاری:

صفحه بندی

درباره کارتون صخره پافین ها

انیمیشن Puffin Rock یک مجموعه تلویزیونی ایرلندی-بریتانیایی مناسب کودکان 3 سال به بالا است که در مورد یک پرنده دریایی جوان به نام Oona، برادر کوچکش Baba و ماجراهای آنها در جزیره ای خیالی در سواحل ایرلند است.
کارتون صخره پافین ها بر روی طبیعت، حیات وحش و محیط زیست تمرکز دارد و هر قسمت به معرفی یک حیوان یا جنبه متفاوت از اکوسیستم جزیره می‌پردازد. انیمیشن پافین راک همچنین ارزش هایی مانند دوستی و خانواده را ترویج می کند و کودکان را تشویق می کند تا دنیای طبیعی را کشف کرده و قدردان آن باشند.